Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kamieniu Pomorskim

Dawid Opas

ul. Kościuszki 1/7, 72-400 Kamień Pomorski

91 382 34 44

kancelaria@kamienpomorskikomornik.pl

Komornik sądowy

jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Komornik przy wykonywaniu zadań kieruje się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Czynności te wykonuje komornik, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawach.

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim obejmuje swoją właściwością:

E

gminę DZIWNÓW

E

gminę GOLCZEWO

E

gminę KAMIEŃ POMORSKI

E

gminę ŚWIERZNO

E

gminę WOLIN

Nieruchomości

Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona. Jeżeli nieruchomość jest położona w okręgu kilku sądów, wybór należy do wierzyciela. Jednakże z postępowaniem wszczętym na wniosek jednego wierzyciela połączone będą postępowania wszczęte na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, który rozpoczął egzekucję, o wszczęciu, a następnie o ukończeniu egzekucji zawiadomi komornika, do którego, stosownie do paragrafu poprzedzającego, mogłaby należeć egzekucja.

Ruchomości

Egzekucja z ruchomości należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika. Jeżeli dłużnik nie ma miejsca zamieszkania, siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do przeprowadzenia egzekucji
właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu znajdują się ruchomości. Komornik, który wszczął egzekucję z niektórych ruchomości dłużnika, jest właściwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostałych ruchomości dłużnika, chociażby znajdowały się w okręgu innego sądu.
Inne sposoby egzekucji
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę należy do komornika przy sądzie rejonowym ogólnej właściwości dłużnika. Do egzekucji z wynagrodzenia za pracę komornik przystępuje
przez jego zajęcie. Egzekucja z wierzytelności z rachunku bankowego należy do komornika ogólnej właściwości dłużnika. Egzekucja z innych wierzytelności należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia – do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika.

Kancelaria Komornicza dysponuje

Licytacja

Licytacja ruchomości (20.10.2023)

Licytacja ruchomości (20.10.2023)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-10-2023r. o godz. 10:00 pod adresem Dziwnówek, ul. 1 Maja 8 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do...

czytaj dalej
Licytacja nieruchomości (19.10.2023 r.)

Licytacja nieruchomości (19.10.2023 r.)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00002033/9 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2023r. o godz. 9:00 w budynku Sądu Rejonowego w...

czytaj dalej
Licytacja nieruchomości (19.10.2023 r.)

Licytacja nieruchomości (19.10.2023 r.)

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW SZ1K/00036415/8 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-10-2023r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w...

czytaj dalej

Kontakt

Adres

ul. Kościuszki 1/7,
72-400 Kamień Pomorski

Telefon

91 382 34 44

E-mail

kancelaria@kamienpomorskikomornik.pl