Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
w Kamieniu Pomorskim

Właściwość

Właściwość miejscowa Komornika jest tożsama z właściwością miejscową Sądu Rejonowego Komornika:

Sąd Rejonowy w Kamieniu Pomorskim obejmuje swoją właściwością:

E

gminę DZIWNÓW

E

gminę GOLCZEWO

E

gminę KAMIEŃ POMORSKI

E

gminę ŚWIERZNO

E

gminę WOLIN

Prawne podstawy działalności:

1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Dz.U.01.98.1070),
2. Rozporządzenie MS z dnia 16 października 2002 r. w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.02.180.1508),
3. Rozporządzenie MS z dnia 19 listopada 1987 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.87.38.218).

Poza powyższą właściwością zgodnie z art. 10 ust. 1,2 i 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru, Komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego. Dokonując wyboru Komornika, wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji należy złożyć oświadczenie na piśmie, że korzysta się z prawa wyboru Komornika.

Kontakt

Nowa siedziba

ul. Okrzei 1,
72-400 Kamień Pomorski

Nowy nr telefonu

+ 48 534 994 647

E-mail

kancelaria@kamienpomorskikomornik.pl