Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamieniu Pomorskim Dawid Opas podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-12-2021r. o godz. 13:00 pod adresem: DZIWNÓW, UL. SŁOWACKIEGO 21 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ VITO 109 CDI
ROK PROD. 2009 KOLOR: BIAŁY
.nr rej. ZKA09955, VIN WDF63960113516574, kolor biały
1 [szt.]
30 000,00 **)
22 500,00
2
SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ A 180 CDI R OK
PROD. 2004 KOLOR: CZARNY
.nr rej. ZKAU311, VIN WDD1690071J026460, nr silnika 64094030012324, kolor czarny
1 [szt.]
20 000,00 **)
15 000,00
3
PRZYCZEPA CIĘŻAROWA SARIS F 25 ROK PROD. 1 995
KOLOR: BIAŁY
.nr rej. ZKA90AA, VIN XLG0F2515A0172885, kolor biały
1 [szt.]
3 000,00 **)
2 250,00
4
MOTOCYKL YAMAHA VIRAGO ROK PROD. 1997 KOLO R:
CZERWONY
.nr rej. ZKAM260, VIN 2YL282952, nr silnika —, kolor czerwony
1 [szt.]
3 000,00 **)
2 250,00
5
NACZEPA CIĘŻAROWA SCHMITZ CARGOBULL AG SKO 24/L-13.4
FP 60 COOL ROK PROD. 2007
.nr rej. ZKA70AC, VIN WSM00000005023152
1 [szt.]
80 000,00 **)
60 000,00
6
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ/DCAP SPRI NTER
515 CDI ROK PROD. 2007 KOLOR: ŻÓLTY /
.nr rej. ZKA02468, VIN WDB9062551N323587, kolor żólty / złoty
1 [szt.]
25 000,00 **)
18 750,00
7
SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ ML 400 CDI ROK
PROD. 2002 KOLOR: CZARNY
.nr rej. ZKA04040, VIN WDC1631281X772741, kolor czarny
1 [szt.]
20 000,00 **)
15 000,00
8
SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ G 270 ROK P ROD.
2002 KOLOR: SZARY / SREBRNY
.nr rej. ZKA19050, VIN WDB4633221X133931, kolor szary / srebrny
1 [szt.]
150 000,00 **)
112 500,00
9
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ SPRINTER 515
CDI ROK PROD. 2007
.nr rej. ZKA12918, VIN WDB9066551S247329
1 [szt.]
25 000,00 **)
18 750,00
10
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ SPRINTER 519
CDI ROK PROD. 2011
.nr rej. ZKA12869, VIN WDB9066551S545479
1 [szt.]
60 000,00 **)
45 000,00
11
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ VITO ROK PROD.
2011
.nr rej. ZKA12867, VIN WDF63960313638012
1 [szt.]
60 000,00 **)
45 000,00
12
SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ R 107 ROK P ROD.
1980
.nr rej. ZKA2A, VIN WDB10704412065493
1 [szt.]
50 000,00 **)
37 500,00
13
SAMOCHÓD OSOBOWY MERCEDES-BENZ S 450 4MATI C ROK
PROD. 2008 KOLOR: NIEBIESKI
.nr rej. ZKA16347, VIN WDD2210841A264518, kolor niebieski
1 [szt.]
50 000,00 **)
37 500,00
14
SAMOCHÓD CIĘŻAROWY MERCEDES-BENZ 311 CDI S PRINTER
ROK PROD. 2005 KOLOR: ŻÓLTY / ZŁOT
.nr rej. ZKA13520, VIN WDB9036121R887482, kolor żólty / złoty
1 [szt.]
20 000,00 **)
15 000,00

*) cena za sztukę
**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc)
Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.